Advisory Committee

Qinghua Hu
Junwei Han
Ming Liu

Organizing Committee

Pengfei Zhu
Zhijian He
Dingwen Zhang
Qilong Wang
Lujia Wang
Jianhao Jiao
Yu Wang
Bing Cao
Jinglin Zhang

Team

Yaru Cao
Guanlin Chen
Jiekang Feng
Ruoyu Geng
Junliang Guo
Tianshuai Hu
Xiangcheng Hu
Huaiyang Huang
Yi Liu
Boyi Liu
zhihao Liu
Quanhao Lu
Yang Sun
Qian Wang
Hexiang Wei
Jin Wu
Xupeng Xie
Xinjie Yao
Jingwen Yu
Yilong Zhu